Fatura Kullanma Mecburiyeti

Fatura kullanma mecburiyeti:

MADDE 232 Birinci ve (4369 sayılı Kanun’un 81/A-7 maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 1.1.1999)(*) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. (4369 sayılı Kanun’un 81/A-7. maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 1.1.1999 ) (**) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(2686 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen fıkra. Yür:29.6.1982)(4444 sayılı Kanun’un 13/C-4. maddesiyle değişen ibare. Yür: 14.8.1999 ) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden(***) satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (422 No.lu VUK tebliğiyle. Yür : 1.1 .2013) (800)TL’yi geçmesi veya bedeli (800)TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.)

YILLAR İTİBARİYLE FATURA KULLANMA MECBURİYETİ HADLERİ

Kanun veya BKK no.su
Fatura Kullanma Mecburiyeti Haddi
Uygulandığı Yıl

93/5144
2.500.000
1994

94/6296
5.000.000
1995

95/7595
10.000.000
1996-28/7/1998

4369/S.K.
15.000.000
29/07/1998-31/12/1998

98/12044
30.000.000
01.01.1999-13.08.1999

444 S.K.
50.000.000
14/08/1999-31/12/1999

281 S.No.lu Teb.
76.000.000
2000

2000/1967 BKK
150.000.000
2001

2001/3395 BKK
250.000.000
2002

2002/4983 BKK
350.000.000
20003

326 no.lu Teb.
440.000.000
2004

342 no.lu Teb.
480 YTL
2005

354 no.lu Teb.
520 YTL
2006

364 no.lu Teb.
560 YTL
2007

378 no.lu Teb.
600 YTL
2008

388 no.lu Teb.
670 TL
2009

393 no.lu Teb.
680 TL
2010

402 nolu Teb.
700 TL
2011

411 nolu Teb.
770 TL
2012

(3239 sayılı Kanunun 136’ncı maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.) (****)

——————————————————————————–

(*) MADDE 232 birinci fıkra (4369 sayılı Kanunla değiştirilen ibarenin önceki şekli.) ikinci sınıf tüccarlarla

(**) MADDE 232/3.bent— (4369 sayılı Kanunla değiştirilen ibarenin önceki şekli.) Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;

(***) MADDE 232/2. prg.—(4444 sayılı Kanun’un ile değiştirilmeden önceki ibare.) Yürürlük: 29.06.1982-13.8.1999 tarihleri arası) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden,

(****) (2686 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle eklenen fıkra.) (3239 sayılı Kanunun 136’ncı maddesiyle kaldırılmadan önceki şekli olup 1.1.1986 tarihinden evvel uygulanmıştır.) İşletme Vergisi ayrıca gösterilmek kaydıyla İşletme vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası anında veya perakende satış sırasında düzenlenerek müşteriye verilen faturalar perakende satış vesikası yerine geçer.

Bir önceki yazımız olan Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi başlıklı makalemizde Ödemelerde Vergi Kesintisi ve Tam Mükellefiyet hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir